pilar

Vi erbjuder ett komplett koncept för företag som vill effektivisera hanteringen kring kundorder, produktion och leverans.

PROKTOR Solution är en plattform bestående av ett antal fristående applikationer som ger möjlighet att planera, förbättra och styra upp produktionen samtidigt som hela produktionsprocessen kvalitetssäkras..

PROKTOR Solutions innehåller funktioner och verktyg för att integrera produktionsdata som finns i olika datasystem.

PROKTOR Solutions ger stöd för att engagera medarbetare till att aktivt medverka i företagets förbättringsarbete.