Isringhausen
Systemet väljer utifrån givna regler slumpmässigt ut produkter för kvalitetskontroll

Revisionen dokumenteras och sparas med PROKTOR Tracking

Digitaliserade formulär och checklistor underhålls och spars i systemet

Revisioner blir sökbara i PROKTOR Tracking