PStank

Med rätt stöd avses ett system som ger medarbetarna den unika hjälp som krävs i de olika delarna i produktionsprocessen hela vägen från kundorder till leverans och fakturering.

Utifrån aktuell order planeras produktion, personal och material behov. Vid produktionsstart genereras arbetsorder, arbetsinstruktioner och metodstandard till berörda delar av produktionsprocessen. Vid utleverans genereras rapporter på materialåtgång och kompletta faktureringsunderlag.