plannerMed ProductionPlanner planeras personal och kundordrar utifrån tillgängliga resurser, materialåtgång beräknas och material fördelas till produktionen baserat på ingående kundordrar.

ProductionPlanner förkortar ledtider och håller nere mängden produkter i arbete och minskar därmed  produktionskostnaden.