Rätt kvalité?

PSkvalite

För att kunna ställa rätt krav på våra leverantörer och att själva vara en trovärdig leverantör behöver vi ha en fullt ut dokumenterad kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Detta uppnås genom att hela tillverkningsprocessen dokumenteras unikt för varje produkt inklusive att specifika ingående komponenter dokumenteras och följs till leverans.
Ingående material, mätvärden, arbetsinstruktioner, kvalitets information och slutkontroll, allt knyts till produkten och dokumenteras.

Alla som är involverade i produktionsprocessen har alltid tillgång till uppdaterade arbetsinstruktioner, metodstandard, kontrollplaner och annan aktuell information.